Info test: Azoospermie

Azoospermia (Detecţia microdeleţiilor cromozomului Y)

1. Ce sunt microdeleţiile cromozomului Y

Analiza microdeleţiilor cromozomului Y este considerată un diagnostic esenţial pentru studiul infertilităţii masculine. Studii recente au divizat braţul lung al cromozomului Y în 3 regiuni numite AZF (Azoospermia Factors), deleţii frecvent întâlnite la pacienţii azoospermatici şi oligozoospermatici. Aceste regiuni (AZFa, AZFb şi AZFc) cu localizare pe Yq11.23, conţin gene care controlează cursul corect al spermatogenezei. Alterarea unuia sau a mai multor regiuni provoacă reducerea drastică a celulelor germinale până la absenţa lor completă. Un diagnostic de infertilitate masculină este presupus la pacientii cu azoospermie sau oligozoospermie, asociata cu morfologie şi/sau motilitate spermatică anormală, în absenţa altor cauze cunoscute. La 5 - 10% dintre aceşti pacienti microdeleţiile de cromozom Y sunt depistate prin analiză moleculară.

2. Ce presupune prezenţa microdeleţiilor cromozomului Y

Genele Y din AZFa sunt importante în perioada embriogenezei şi în cea pre-pubertară, având rol în diferenţierea spermatogoniilor; genele Y din AZFb şi AZFc au rol în maturarea deplină a spermatogoniilor până la stadiul de spermatozoizi capabili de fertilizare.

Pentru evaluarea integrităţii regiunii eucromatinice, cel puţin 4 gene au fost investigate: USP9Y (sau DFFRY), DBY, RBMY şi DAZ. Aceste gene sunt considerate direct sau indirect implicate în infertilitatea masculină.

USP9Y este o genă în copie unică localizată în regiunea AZFa, care are omologie pe cromozomul X.

DBY este o gena localizată în regiunea AZFa, în copie unică, are omolog pe cromozomul X şi duce la formarea unui transcript specific la nivel testicular.

RBMY este o genă în copie multiplă localizată în regiunea AZFb şi exprimată exclusiv la nivel testicular.

Deleţiile parţiale, care includ şi locusul RBMY, au fost asociate conform studiilor de specialitate cu hipospermatogeneza, iar deleţia completă a AZFb este o cauză frecventă de oprire a maturaţiei spermatocitelor, ceea ce sugerează că familia de gene RBMY are un rol important în spermatogeneză, fiind exprimată numai la nivelul ţesutului testicular.

AZFc este regiunea de 3.5 Mb a carei deleţie este cel mai frecvent întâlnită la bărbaţii cu azoospermie şi oligozoospermie; conţine mai multe familii de gene implicate în spermatogeneză, candidatul principal în microdeleţii fiind DAZ (“deleted in azoospermia”). DAZ este o genă localizată în regiunea AZFc în 4 copii aranjate în două clustere.

Microdeletiile cromozomului Y pot constitui cauza defectului de spermatogeneză.

3. Date statistice

Infertilitatea este o problemă majoră de sănătate care afectează 10-15% dintre cupluri, iar în aproximativ jumătate din cazuri poate fi identificat un factor masculin. Multe cazuri de infertilitate masculină sunt asociate cu oligozoospermie (reducerea producţiei de spermatozoizi) sau azoospermie (absenţa spermatozoizilor în ejaculat).

În Statele Unite, 1 din 25 de bărbaţi este infertil; în Marea Britanie, unul din 12 bărbaţi se confruntă cu problemele de fertilitate. Peste 90% din cazurile de sterilitate se datoreaza unui număr scăzut al spermatozoizilor, calităţii lor inferioare sau ambelor.

Studiile demonstrează că din ce în ce mai mulţi bărbaţi din ţările industrializate au spermograma modificată, însă etiologia acestui fapt este încă intens analizată. O altă observaţie importantă se referă la faptul că numărul procedurilor de reproducere asistată pentru barbaţi este în continuă creştere, în timp ce tehnicile adresate femeilor sunt mai puţin utilizate.

4. Date clinice

Infertilitatea la bărbaţi este frecvent cauzată de:

  • probleme în producerea spermei – producţia unei cantităţi prea mici de spermă (oligospermie), absenta spermei in lichidul seminal (azoospermie) sau absenta lichidului seminal (aspermie);

  • probleme privind capacitatea spermei de a ajunge la ou şi a-l fertiliza – formă sau structură anormală a spermatozoizilor, motilitate anormala a spermatozoizilor (astenospermie) sau spermatozoizi malformaţi (teratospermie);

Uneori aceste probleme ale spermei sunt înăscute. Alteori, ele sunt dobândite în cursul vieţii datorită unor boli sau accidente. Fibroza chistică determină infertilitate masculină.

Numărul şi calitatea spermatozoizilor la un bărbat pot fi afectate de starea de sănătate şi de stilul de viaţă. In peste 90% din cazurile de infertilitate se descoperă anomalii ale spermogramei (calitative, cantitative sau mixte). In 30- 40% din cazuri nu exista o cauză decelabilă (deci nu se poate institui un tratament adecvat). Astfel de situaţii pot sa apară prin interacţiunea complexă a mai multor factori, cum ar fi: consumul de alcool, consumul de droguri, mediul toxic (pesticide, plumb), fumatul, anumite afecţiuni, administrarea de medicamente, radioterapia sau chimioterapia pentru cancer, vârsta, malnutriţia, defecte genetice, factori de mediu şi diverse anomalii structurale (de ex.: obstrucţia parţiala a canalelor spermatice). S-a demonstrat că obstrucţia în sine poate fi un factor favorizant în peste 60% din cazurile de spermogramă anormală.

5. Proba de laborator

Proba: sânge total recoltat in vacutainer cu EDTA (anticoagulant).